Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1924/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được ưu đãi theo điều kiện xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1924/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 20/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1924/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1211/CT-TTHT ngày 8/5/2008 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai hỏi về ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp được ưu đãi theo điều kiện xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hiện nay, Quốc hội đang họp và chuẩn bị qua Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009; Sau khi Quốc hội thông qua Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Chính phủ sẽ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) đồng thời Bộ Tài chính sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn các văn bản nêu trên và có hiệu lực thi hành từ năm 2009.

Như vậy những đơn vị được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đến hết năm 2011 do đáp ứng điều kiện sản xuất thì từ năm 2012 nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi khác ngoài điều kiện xuất khẩu sẽ được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật thuế TNDN sửa đổi có hiệu lực thi hành từ năm 2009.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CS (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN CHÍNH SÁCH THUẾ
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1924/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được ưu đãi theo điều kiện xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.014
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33