Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1924/TC-CST về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chưc niêm yết chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 1924/TC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 20/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 11924/TC-CST
V/v: ưu đãi thuế TNDN đối với tổ chưc niêm yết chứng khoán

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2004/NQ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch và ngân sách Nhà nước năm 2004, trong đó có nội dung về khuyến khích ưu đãi thuế đối với các hoạt động chứng khoán; Xét yêu cầu thực tiễn về phát triển thị trường chứng khoán trong giai đoạn hiện nay đồng thời để trả lời cho một số doanh nghiệp về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức có chứng khoán được niêm yết (gọi tắt là tố chức niêm yết), trong khi chờ đợi có văn bản mới về chính sách ưu đãi thuế đối với tổ chức niêm yết, Bộ tài chính tạm thời hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức niêm yết như sau:

Các tổ chức có chứng khoán được niêm yết lần đầu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm kể từ khi thực hiện việc niêm yết.

Năm giảm thuế được xác định phù hợp với kỳ tính thuế. Thời gian giảm thuế được tính liên tục kể từ kỳ tính thuế mà tổ chức có chứng khoán được niêm yết. Trường hợp thời gian giảm thuế của năm đầu chưa đủ 12 tháng do thời điểm niêm yết không xảy ra ngay từ đầu năm thì tổ chức niêm yết có quyền đăng ký với cơ quan tính thuế để tính thời gian giảm thuế trong kỳ tính thuế tiếp theo.

Trường hợp tổ chức niêm yết vẫn đang trong thời gian được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì thời gian hưởng ưu đãi do có chứng khoán được niêm yết được tính kể từ khi kết thúc thời hạn miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ưu đãi về thuế đối với các tổ chức niêm yết theo hướng dẫn tại Công văn này được thực hiện cho đến khi có văn bản mới thay thế.

Bộ tài chính thông báo để cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
TCT; UBCKNN; TCNH
Lưu VP (2), CST (2)

K/T. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1924/TC-CST về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chưc niêm yết chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


886
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.20.57