Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1917TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 25/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1917 TCT/DNK
V/v ưu đãi thuế đối với HTX

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4887/CT-THDT ngày 20 tháng 5 năm 2004 của Cục thuế hỏi về việc miễn giảm thuế TNDN theo diện cơ sở SX mới thành lập đối với HTX Cơ khí Phú Thạnh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Điểm 2 Mục I Phần Đ Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4 tháng 6 năm 2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: trường hợp HTX Cơ khí Phú Thanh được cấp giấy phép thành lập năm 2002 có cùng ngành nghề; danh sách xã viên góp vốn là một số xã viên đã rút hết hoặc 1 phần vốn và một số xã viên vẫn còn đăng ký danh sách lao động tại HTX đóng mới sửa chữa sà lan Phú Thạnh thành lập từ năm 1997; thành viên góp vốn cao nhất của HTX đóng mới và sửa chữa sà lan Phú Thạnh cũng tham gia thành lập HTX cơ khí Phú Thành với tư cách là người có vốn góp cao nhất, do đó, HTX cơ khí Phú Thạnh không được coi là mới thành lập.

- Căn cứ các quy định về chuyển đổi tại Nghị định số 16/CP ngày 21 tháng 2 năm 1997 của Chính phủ về chuyển đổi, đăng ký hợp tác xã và tổ chức hoạt động của liên minh hợp tác xã thì: Những hợp tác xã được coi là chuyển đổi khi những hợp tác xã này thực hiện đăng ký lại trên cơ sở những hợp tác xã thành lập trước ngày Luật hợp tác xã có hiệu lực thi hành. Việc đăng ký lại phải thực hiện trong thời hạn 12 tháng kể từ khi Nghị định này có hiệu lực thi hành. Trường hợp hợp tác xã cơ khí Phú Thạnh thành lập năm 2002, trong khi Hợp tác xã đóng mới, sửa chữa sà lan Phú Thạnh vẫn đang hoạt động và được miễn giảm, thuế theo diện mới thành lập thì hợp tác xã Cơ khí Phú Thạnh không được coi là hợp tác xã chuyển đổi theo quy định tại Nghị định số 16/CP nêu trên.

Căn cứ các quy định nêu trên thị hợp tác xã cơ khí Phú Thạnh không phải là cơ sở mới thành lập, cũng không phải hình thức hợp tác xã chuyển đổi, do đó, hợp tác xã cơ khí Phú Thạnh không thuộc đối tượng được xét ưu đã miễn, giảm thuế TNDN theo diện hợp tác xã mới thành lập quy định tại Tiết 3 Mục VI Thông tư số 44/1999/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn về ưu đãi thuế đối với hợp tác xã.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1917 TCT/DNK ngày 25/06/2004 của Tổng cục thuế về việc ưu đãi thuế đối với HTX

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.703

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!