Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1910/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xác định quỹ TL của Chủ tịch Công ty TNHH NN một thành viên

Số hiệu: 1910/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 06/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1910/LĐTBXH-TL
V/v: Xác định quỹ TL của Chủ tịch Công ty TNHH NN một thành viên
 

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Công Ty TNHH NN Một Thành Viên Kinh Doanh Nước Sạch Hải Dương 

Trả lời công văn số 535/CV-CTKDNS ngày 25/5/2006 của Công ty TNHH NN một thành viên Kinh doanh nước sạch Hải dương về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Công ty TNHH NN một thành viên kinh doanh nước sạch Hải Dương là doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, được quyền xây dựng thang lương, bảng lương và quy chế trả lương theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương hoặc vận dụng hệ thống thang lương, bảng lương và cơ chế tiền lương như quy định đối với công ty nhà nước.

2/ Trường hợp Công ty TNHH NN một thành viên Kinh doanh nước sạch Hải Dương vẫn áp dụng cơ chế trả lương do nhà nước quy định cho các công ty nhà nước thì phải căn cứ quy định tại Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước để xác định quỹ tiền lương kế hoạch đối với Chủ tịch Công ty, đồng thời báo cáo chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước thẩm định trước khi thực hiện.

3/ Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của Công ty. Trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ủy quyền cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thực hiện.

Đề nghị Công ty TNHH NN một thành viên Kinh doanh nước sạch Hải Dương thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Sở LĐTBXH tỉnh Hải Dương;
- Lưu VP, Vụ TL

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
 Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1910/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xác định quỹ TL của Chủ tịch Công ty TNHH NN một thành viên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.652

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211