Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1908/TTg-KTN về việc đấu thầu thuê tư vấn tài chính quốc tế để thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Hàng không Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1908/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 14/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1908/TTg-KTN
V/v đấu thầu thuê tư vấn tài chính quốc tế để thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 6425/BGTVT-TC ngày 16 tháng 9 năm 2009) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7589/BKH-QLĐT ngày 02 tháng 10 năm 2009) về việc phê duyệt quy trình đấu thầu và kế hoạch đấu thầu thuê tư vấn tài chính quốc tế để thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1226/TTg-ĐMDN ngày 30 tháng 7 năm 2008; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính quyết định những vấn đề đặc thù, bảo đảm lựa chọn được nhà thầu tư vấn quốc tế phù hợp./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn, Phạm Văn Phượng, các Vụ: ĐMDN, KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Hoàng Trung Hải     

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1908/TTg-KTN về việc đấu thầu thuê tư vấn tài chính quốc tế để thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Hàng không Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.579

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.254.47