Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1892/VPCP-CN 2023 xử lý kiến nghị Công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Hiền Thanh Hóa

Số hiệu: 1892/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 22/03/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1892/VPCP-CN
V/v xử lý kiến nghị của Công ty TNHH Phương Hiền, tỉnh Thanh Hóa

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Về đề nghị của Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản số 238/BDN ngày 24 tháng 02 năm 2023 về việc chuyển đơn đề nghị của Công ty TNHH Phương Hiền, tỉnh Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét, giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật đối với các kiến nghị của Công ty TNHH Phương Hiền như ý kiến của Ban Dân nguyện tại văn bản nêu trên và thông báo kết quả giải quyết đến Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trần Hồng Hà;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ban Dân nguyện (UB TVQH);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.I;
- Lưu: VT, CN (2) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1892/VPCP-CN ngày 22/03/2023 về xử lý kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Hiền, tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.516

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.131.158