Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1882/TCHQ-KTTT về việc trả lời thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1882/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 03/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 1882/TCHQ-KTTT
V/v: trả lời thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản ALATCA.
(Tiểu khu 7, thị trấn Lương Sơn, Hòa Bình)

 

Trả lời công văn số 01/2007-XNK ngày 26/3/2007 của Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản ALATCA về việc thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định doanh nghiệp mua của doanh nghiệp trong nước;Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 18, Mục I, Phần D Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, thì: Đối với doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định trong những trường hợp quy định tại Mục I, Phần D Thông tư số 113/2005/TT-BTC nêu trên nhưng không nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài mà mua lại hàng hóa đã được miễn thuế nhập khẩu của doanh nghiệp khác được phép chuyển nhượng tại Việt Nam thì doanh nghiệp được phép tiếp nhận hàng hóa đó để tạo tài sản cố định được miễn thuế nhập khẩu, đồng thời không truy thu thuế nhập khẩu đối với doanh nghiệp được phép chuyển nhượng hàng hóa.

Trường hợp của Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản ALATCA, theo trình bày, Công ty được UBND tỉnh Hòa Bình cấp Giấy phép số 22/QĐ-UB ngày 07/2/2007 khai thác và chế biến quặng chì, kẽm tại huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình để chế biến khoáng sản phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Công ty mua lại toàn bộ dây chuyền sản xuất của Công ty cổ phần Công nghiệp Khai khoáng huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình đã được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (trừ mặt hàng trong nước đã sản xuất được). Vì vậy, Công ty đầu tư vào địa bàn là huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Phụ lục II, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP); Nếu, Công ty cổ phần Công nghiệp Khai khoáng huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình được phép chuyển nhượng toàn bộ dây chuyền sản xuất đã được miễn thuế nhập khẩu cho Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản ALATCA để tạo tài sản cố định thì được miễn thuế nhập khẩu, đồng thời không truy thu thuế nhập khẩu đối với doanh nghiệp được phép chuyển nhượng hàng hóa theo quy định tại điểm 18, Mục I, Phần D Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính. Sau khi, Công ty ổn định đi vào sản xuất mà có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì phải làm thủ tục hải quan theo quy định tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản ALATCA được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, KTTT (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1882/TCHQ-KTTT về việc trả lời thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.944
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238