Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1878 TC/TCDN ngày 26/02/2004 của Bộ Tài chính về việc chuyển giao, tiếp nhận để xử lý các khoản nợ và tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước

Số hiệu: 1878TC/TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 26/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1878 TC/TCDN
V/v Chuyển giao, tiếp nhận để xử lý các khoản nợ và tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Tổng công ty Nhà nước.

 

Thực hiện Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, Nghị định số 69/2002/NĐ-CP ngày 12/07/2002 của Chính phủ về quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp nhà nước và Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg ngày 05/06/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty Mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Tổng Công ty Nhà nước chỉ đạo các doanh nghiệp đã cổ phần hoá, giao, bán và đang cổ phần hoá, gia, bán (đã có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp của cấp có thẩm quyền) chuyển giao các khoản công nợ, tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi cho Công ty Mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp để xử lý theo chế độ Nhà nước quy định.

2. Các doanh nghiệp nêu tại điểm 1 công văn này có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ công nợ, tài sản đã loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi cho Công ty Mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan), tạo điều kiện để Công ty Mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp tiếp nhận và xử lý các khoản nợ và tài sản nêu trên.

3. Công ty Mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp có trách nhiệm lập và thông báo kế hoạch tiếp nhận để phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Tổng công ty Nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước đã và đang thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu tiếp nhận các khoản nợ và tài sản tồn đọng để xử lý thu hồi cho Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc đề nghị phản án kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Băng Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1878 TC/TCDN ngày 26/02/2004 của Bộ Tài chính về việc chuyển giao, tiếp nhận để xử lý các khoản nợ và tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.251
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250