Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1877TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 22/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1877 TCT/DNK
V/v thuế GTGT đối với  doanh nghiệp giải thể

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hoà

Trả lời công văn số 450/CT-DN2 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Cục thuế tỉnh Khánh Hoà về việc hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp giải thể, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh và đã giải thể trước này 31 tháng 12 năm 2002 thì việc áp dụng chính sách thuế được thực hiện theo các văn bản tại thời gian này, cụ thể như sau:

Căn cứ điểm, Mục II, Phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì:

DNTN Thiên Phú ký hợp đồng đại lý bán xi măng cho Công ty xi măng VLXD-XL Đà Nẵng theo phương thức đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, nhưng khi bán hàng, để khuyến mại, doanh nghiệp tự giảm giá bán thấp hơn giá bán của chủ hàng quy định là vi phạm quy định gái bán của bên chủ hàng. Doanh nghiệp không được khấu từ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá bán đại lý hưởng hoá hồng do vi phạm quy định về giá bán.

Trường hợp Doanh nghiệp đã giải thể, khi quyết toán thuế nếu có tiền thuế GTGT nộp thừa không phải là thuế của các mặt hàng kinh doanh theo phương thức bán đại lý hưởng hoá hồng nêu trên thì được xét hoàn lại số thuế này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1877 TCT/DNK ngày 22/06/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế GTGT đối với doanh nghiệp giải thể

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.159

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.71