Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1876/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1876/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với doanh nghiệp có vốn ĐTNN xuất khẩu 100% sản phẩm

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bắc Ninh.

Trá lời công văn số 2000/CT-TTHT ngày 27/11/2007 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh đề nghị hướng dẫn chính sách thuế đối với doanh nghiệp có vốn ĐTNN và xuất khẩu 100% sản phẩm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế:

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn 02 Luật trên; theo Công văn số 7272/BKH-KCN&KCX ngày 05/10/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về việc “quy định đối với doanh nghiệp xuất khẩu khẩu 100% sản phẩm trong KCN vào Giấy chứng nhận đầu tư” thì trường hợp thành lập doanh nghiệp xuất khẩu toàn bộ sản phẩm trong Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao và Khu kinh tế trên cơ sở đề nghị của nhà đầu tư, cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư quy định trong giấy chứng nhận đầu tư: “doanh nghiệp được áp dụng quy định đối với khu chế xuất theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, cơ sở kinh doanh thành lập trong Khu công nghiệp đáp ứng điều kiện xuất khẩu 100% sản phẩm thì mới được áp dụng quy định đối với khu chế xuất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp doanh nghiệp bán 100% sản phẩm cho các doanh nghiệp chế xuất và xuất khẩu ra nước ngoài thì được hưởng quyền lợi và có nghĩa vụ như doanh nghiệp trong khu chế xuất.

Trường hợp doanh nghiệp có bán hàng cho các doanh nghiệp cùng loại, các tổ chức, cá nhân trong thị trường nội địa là chưa đáp ứng điều kiện 100% xuất khẩu, doanh nghiệp chỉ được hưởng ưu đãi như cơ sở kinh doanh thành lập trong Khu công nghiệp và có nghĩa vụ thuế như doanh nghiệp bình thường.

2. Về công tác quản lý thuế:

Đề nghị Cục thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát những trường hợp doanh nghiệp như trên để xác định đúng các mức ưu đãi miễn giảm thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1876/TCT-CS ngày 15/05/2008 về việc chính sách thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất khẩu 100% sản phẩm do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.894

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.121.117