Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1858/LĐTBXH-TL về việc xếp công ty hạng I do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1858/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 28/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 1858/LĐTBXH-TL
V/v: xếp công ty hạng I

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Ngày 21/5/2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có công văn số 4567/NHNN-TCCB đề nghị Liên Bộ thỏa thuận xếp công ty hạng I đối với 05 chi nhánh thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam có tên dưới đây:

- Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Ninh;

- Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Thành;

- Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bình Dương;

- Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đồng Nai;

- Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước, báo cáo quyết toán tài chính năm 2006, 2007 và kế hoạch năm 2008 thì chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Bắc Ninh, chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Thành, chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bình Dương và chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đồng Nai đủ tiêu chuẩn xếp công ty hạng I, riêng chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội năm 2006 gần đủ điểm xếp hạng I. Xét xu thế phát triển của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thấy đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là hợp lý.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội dự thảo công văn trả lời Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đề nghị Bộ Tài chính tham gia ý kiến để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoàn chỉnh văn bản trả lời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP; Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Huỳnh Thị Nhân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1858/LĐTBXH-TL về việc xếp công ty hạng I do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.218
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118