Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1854/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 16/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1854/VPCP-CN
V/v bổ sung Công ty khai thác chế biến nông lâm sản Ea Súp thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam vào danh sách giải quyết tồn đọng gỗ tại nước CHDCND Lào

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Bộ Thương mại,
- Phân ban hợp tác Việt Lào.
- Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 616 CV-BNN-LN ngày 30 tháng 3 năm 2004) về việc bổ sung Công ty khai thác chế biến nông lâm sản Ea Súp thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam vào danh sách giải quyết tồn đọng gỗ tại nước CHDNND Lào, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Phân ban hợp tác Việt - Lào bổ sung Công ty khai thác chế biến nông lâm sản Ea Súp thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam vào danh sách giải quyết gỗ đã mua của nước Lào hiện còn tồn đọng, để đề nghị Chính phủ nước CHDCND Lào giải quyết cho Công ty được đem gỗ về nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Phân ban hợp tác Việt - Lào biết, thực hiện.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1854/VPCP-CN ngày 16/04/2004 ngày 16/04/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung Công ty khai thác chế biến nông lâm sản Ea Súp thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam vào danh sách giải quyết tồn đọng gỗ tại CHDCND Lào

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.073

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.106