Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1846/LĐTBXH-LĐTL về việc tham gia ý kiến dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1846/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 02/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1846/LĐTBXH-LĐTL
V/v tham gia ý kiến dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Trả lời công văn số 2671/VPCP-ĐMDN ngày 24 tháng 4 năm 2009 của quý Văn phòng đề nghị tham gia ý kiến về dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, sau khi xem xét, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Về cơ bản, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất với nội dung dự thảo Điều lệ nêu trên. Tuy nhiên, còn một số nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung để bảo đảm phù hợp với các quy định hiện nay như sau:

1. Sửa đổi lại điểm 1, khoản 3, Điều 9 về vấn đề tiền lương, tiền thưởng như sau:

“Được quyết định tiền lương, tiền thưởng cho cán bộ, công nhân viên phù hợp với cơ chế thị trường và quy định của pháp luật trên cơ sở mức độ đóng góp của người lao động, bảo đảm hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận và hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.”

2. Giữ nguyên quy định tại khoản 12, Điều 16 vì hiện nay, các tập đoàn kinh tế phải thực hiện việc xây dựng đơn giá tiền lương theo quy định của Chính phủ.

3. Sửa đổi lại Điều 39 cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1846/LĐTBXH-LĐTL về việc tham gia ý kiến dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.040

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49