Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1841/TTg-ĐMDN phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1841/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 10/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1841/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2015 

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (công văn số 35/TTr-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2011) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 11480/BTC-TCDN ngày 26 tháng 8 năm 2011), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 2805/LĐTBXH-LĐTL ngày 25 tháng 8 năm 2011) về Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và kế hoạch thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đã cổ phần hóa thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước giai đoạn 2011-2015 như sau:

a) Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Lộc Bình;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Đình Lập.

b) Thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Lạng Sơn;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn.

c) Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thực hiện thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần không thuộc diện nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định hiện hành.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thực hiện sắp xếp các công ty lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1019/TTg-ĐMDN ngày 24 tháng 6 năm 2011 về sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg:
Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, LĐ-TB&XH;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn,
Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT,
các Vụ: ĐP, KTTH, KTN;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3). 18

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1841/TTg-ĐMDN phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.000

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146