Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 184/BXD-HĐXD đăng ký thành lập Công ty TNHH Polysius Việt Nam kinh doanh ngành nghề dịch vụ xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 184/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 31/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 184/BXD-HĐXD
V/v đăng ký thành lập Công ty TNHH Polysius Việt Nam kinh doanh ngành nghề dịch vụ xây dựng.

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi: Đại sứ quán Đức tại Việt Nam

Trả lời văn bản ngày 09/12/2009 của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng quy định rõ khi tham gia hoạt động xây dựng các tổ chức, cá nhân phải đáp ứng điều kiện năng lực theo quy định. Như vậy, khi đăng ký kinh doanh, đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, Nhà đầu tư chỉ cần đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, không bắt buộc nhà đầu tư phải đáp ứng ngay các điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng. Chỉ khi doanh nghiệp thực hiện công việc, công trình cụ thể mới yêu cầu phải có điều kiện năng lực phù hợp với công việc, công trình đảm nhận; trong đó cá nhân chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế.

Đối với việc thành lập Công ty TNHH Polysius Việt Nam, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2520/BXD-HĐXD ngày 18/11/2009 góp ý kiến cho Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Đề nghị ngài Đại sứ thông báo cho Nhà đầu tư liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội để được xem xét việc cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty TNHH Polysius Việt Nam./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- UBND thành phố Hà Nội (đ/biết),
- Sở KH và ĐT Hà Nội (đ/phối hợp),
- Lưu VP, HĐXD (VQT – 03).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 184/BXD-HĐXD đăng ký thành lập Công ty TNHH Polysius Việt Nam kinh doanh ngành nghề dịch vụ xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.989

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139