Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1828/VPCP-DK về việc kết quả kỳ họp lần thứ XXXIV Hội đồng Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1828/VPCP-DK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 24/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1828/VPCP-DK
V/v Kết quả kỳ họp lần thứ XXXIV Hội đồng XNLD Vietsovpetro

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Xí nghiệp liên doanh
Vietsovpetro.

 

Xét báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 4116/DKVN-KHĐT ngày 16 tháng 7 năm 2007); ý kiến của các Bộ: Công Thương (công văn số 1790/BCT-NL ngày 07 tháng 03 năm 2008), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1520/BKH-KTCN ngày 07 tháng 03 năm 2008); Tài chính (công văn số 2323/BTC-TCDN ngày 29 tháng 02 năm 2008) về kết quả kỳ họp lần thứ XXXIV Hội đồng Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý những nội dung chính đã được thống nhất tại Nghị quyết kỳ họp lần thứ XXXIV Hội đồng Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro như đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn nêu trên.

2. Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro tăng cường công các biện pháp kỹ thuật, công nghệ nhằm bảo đảm khai thác mỏ an toàn và hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTgCP;
- Các Bộ: CT, KHĐT, TC, LĐTBXH;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ: TH, Website CP;
- Lưu: VT, DK (4b), Nh. (21b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1828/VPCP-DK về việc kết quả kỳ họp lần thứ XXXIV Hội đồng Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.894
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122