Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1801/TCT-CS về việc chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1801/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 12/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1801/TCT-CS
V/v: chi phí tính TNDN

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên

Trả lời công văn số 226/CT-CV ngày 14/3/2008 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên hỏi về chi phí tính thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại tiết 1 điểm 1 Điều 9 Luật thuế TNDN số 09/2003/QH11 quy định: Các khoản chi phí hợp lí được trừ để tính thu nhập chịu thuế bao gồm: “Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và các khoản chi phí khác được khống chế tối đa không quá 10% tổng số chi phí; đối với hoạt động thương nghiệp, tổng số chi phí để xác định mức khống chế không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra”.

- Tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN chỉ quy định các khoản chi phí không tính vào chi phí hợp lí khi xác định thu nhập chịu thuế, các khoản chi phí không quy định tại mục này sẽ được tính vào chi phí hợp lí khi xác định thu nhập chịu thuế do vậy không quy định cụ thể được các khoản chi phí hợp lí khi xác định thu nhập chịu thuế như quy định tại Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ.

Do vậy, phần chi phí quảng cáo, khuyến mại, chi phí giao dịch, đối ngoại; chi tiếp tân khánh tiết, chi hoa hồng môi giới, chi phí hội nghị; chi phí hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chi phí chiết khấu thanh toán (kể cả chi bằng tiền cho đại lí và người mua hàng hoá, dịch vụ với khối lượng lớn); chi báo biếu, báo tặng của các cơ quan báo chí và các loại chi phí khác vượt quá 10% tổng số các khoản chi phí hợp lí thì sẽ không được tính vào chi phí hợp lí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Đối với hoạt động kinh doanh thương mại chi phí hợp lí để xác định mức khống chế không bao gồm giá vốn của hàng hoá bán ra.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1801/TCT-CS về việc chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.190
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106