Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1768/VPCP-ĐMDN về việc chuyển Trung tâm Tư vấn thủy lợi và Nông nghiệp phát triển nông thôn thành công ty cổ phần do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1768/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 23/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1768/VPCP-ĐMDN
V/v chuyển Trung tâm Tư vấn thủy lợi và Nông nghiệp phát triển nông thôn thành công ty cổ phần  

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (các công văn số 4596/UBND-KTTH ngày 11 tháng 12 năm 2008 và số 18/BC-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2009) về việc chuyển Trung tâm Tư vấn thủy lợi và Nông nghiệp phát triển nông thôn thành công ty cổ phần, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý thí điểm chuyển Trung tâm Tư vấn thủy lợi và Nông nghiệp phát triển nông thôn thành công ty cổ phần. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi này theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan biết thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN; Phạm Viết Muôn, Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1768/VPCP-ĐMDN về việc chuyển Trung tâm Tư vấn thủy lợi và Nông nghiệp phát triển nông thôn thành công ty cổ phần do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


780
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.211.150