Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1748/TCT-CS về việc không phải nộp thuế giá trị gia tăng và miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ kinh doanh có thu nhập thấp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1748/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 07/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1748/TCT-CS
V/v: không phải nộp thuế GTGT và miễn thuế TNDN đối với hộ kinh doanh có thu nhập thấp

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số 2301/CT-THNVDT ngày 26/02/2008 của Cục Thuế TP. Hà Nội hỏi về việc ra quyết định miễn, giảm thuế cho người nộp thuế có thu nhập thấp dưới mức lương tối thiểu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thu nhập bình quân tháng thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định đối với công chức nhà nước thuộc diện không phải nộp thuế GTGT và được miễn thuế TNDN.

Sau khi Hội đồng tư vấn thuế xã, phường họp xem xét về việc miễn thuế đối với hộ có thu nhập thấp theo đơn đề nghị miễn thuế TNDN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh không phải làm đơn đề nghị miễn thuế GTGT nhưng phải làm đơn đề nghị được miễn thuế TNDN), cơ quan thuế có Thông báo tới hộ kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuộc diện được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp vì có thu nhập thấp.

Quyết định miễn (giảm) thuế cho người nộp thuế - Mẫu số 03/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính là mẫu chung được sử dụng để miễn, giảm thuế cho người nộp thuế trong các trường hợp khác nhau. Do đó đối với trường hợp cụ thể thì tại Điều 1 của Quyết định miễn, giảm thuế - Mẫu số 03/MGTH, cơ quan quản lý thuế sẽ ghi từng loại thuế được miễn giảm; số tiền thuế được miễn, giảm một (1) loại thuế thì tại Điều 1 của Quyết định miễn, giảm thuế theo mẫu 03/MGTH cơ quan quản lý thuế chỉ ghi tên loại thuế được miễn, giảm; số tiền thuế được miễn, giảm; nhiều loại thuế thì tại Điều 1 của Quyết định miễn, giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH cơ quan quản lý thuế sẽ ghi tổng số tiền thuế được miễn, giảm và ghi chi tiết tên các loại thuế được miễn, giảm; số tiền thuế được miễn, giảm theo từng loại thuế; kỳ tính thuế được miễn, giảm;

Theo đó, thực hiện không thu thuế GTGT và miễn thuế TNDN đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thu nhập thấp thì tại Điều 1 Quyết định miễn, giảm thuế - Mẫu số 03/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính được ghi như sau:

“Điều 1 … (họ tên người nộp thuế) có địa chỉ kinh doanh tại … thuộc diện không phải nộp thuế GTGT và được miễn thuế TNDN với số tiền thuế được miễn là …… đồng cho kỳ tính thuế. ….”

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Ban PC, HT, TTTĐ
- Lưu: VT, CS .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1748/TCT-CS về việc không phải nộp thuế giá trị gia tăng và miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ kinh doanh có thu nhập thấp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.654
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69