Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1744/TCHQ-CCHĐH vướng mắc khi thực hiện Nghị định 87/2012/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1744/TCHQ-CCHĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 05/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1744/TCHQ-CCHĐH
V/v vướng mắc khi thực hiện Nghị định 87/2012/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 606/HQHCM-GSQL ngày 04/03/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc đề nghị hướng dẫn đối với một số vướng mắc khi thực hiện Nghị định 87/2012/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với doanh nghiệp chế xuất:

Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại công văn số 1544/TCHQ-CCHĐH ngày 28/3/2013, đề nghị Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh nghiên cứu thực hiện.

2. Đối với việc thu lệ phí hải quan đối với tờ khai luồng xanh:

- Chức năng theo dõi lệ phí trên hệ thống KT559 hiện nay đang được xây dựng. Tuy nhiên, trên phân hệ KT559 của hệ thống nghiệp vụ hải quan tích hợp (CIS) chưa được bổ sung, Tổng cục Hải quan ghi nhận và sẽ hiệu chỉnh trong phiên bản tiếp theo;

- Trường hợp doanh nghiệp không thường xuyên làm thủ tục hải quan và đề nghị nộp phí, lệ phí hải quan theo từng lần phát sinh thì cán bộ hải quan in thông báo lệ phí hải quan theo từng lần để người khai hải quan nộp theo từng lần phát sinh.

- Về việc xử lý tem lệ phí hải quan doanh nghiệp đã mua nhưng chưa dùng hết: Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn cán bộ hải quan thu hồi tem và vào chương trình KT559 cập nhật giảm số thu lệ phí phải thu tương ứng tem lệ phí hải quan đã thu hồi.

3. Đối với vấn đề lấy mẫu:

a. Đối với việc lấy mẫu nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu và chế xuất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Khi người khai hải quan đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan (gọi tắt là hệ thống) tự động xác định nguyên liệu, vật tư nhập khẩu cần lấy mẫu. Trong giai đoạn hệ thống chưa thực hiện tự động hoặc hệ thống không tự động xác định được nguyên liệu, vật tư cần lấy mẫu thì thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

- Công chức tiếp nhận thực hiện kiểm tra sơ bộ, xác định và đề xuất lãnh đạo chi cục phê duyệt danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu cần lấy mẫu;

- Căn cứ vào danh sách lấy mẫu đã được lãnh đạo chi cục phê duyệt, hệ thống sẽ yêu cầu lấy mẫu trong trường hợp cụ thể khi người khai hải quan đăng ký tờ khai hải quan điện tử.

b. Đối với việc lấy mẫu các loại hình khác: thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro.

4. Đối với việc bổ sung chức năng phân công trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan:

Tổng cục Hải quan ghi nhận và sẽ bổ sung các chức năng phân công trong phiên bản tiếp theo.

5. Đối với việc thanh khoản đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu (SXXK):

- Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn các Chi cục và doanh nghiệp thực hiện thanh khoản trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan khi thực hiện đăng ký tờ khai hải quan theo phương thức điện tử.

- Về vướng mắc lấy thông tin tờ khai đã qua khu vực giám sát trên hệ thống:

+ Để tạo thuận lợi cho việc lấy thông tin tờ khai đã qua khu vực giám sát phục vụ thanh khoản hàng gia công và SXXK, Tổng cục Hải quan đã xây dựng chức năng xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát trên hệ thống CIS. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn cán bộ vào chức năng xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát trên hệ thống CIS để thực hiện việc lấy thông tin tờ khai đã qua khu vực giám sát trên hệ thống.

+ Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ nghiên cứu, thiết kế để lấy thông tin từ cửa khẩu một lần cho nhiều tờ khai trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

6. Đối với nội dung vướng mắc về thời gian thực hiện TTHQĐT:

Tổng cục Hải quan sẽ áp dụng quản lý rủi ro đối với những tờ khai HQĐT ngoài giờ hành chính.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (t/h);
- Ban QLRR (để phối hợp);
- Cục CNTT (để phối hợp);
- Cục Thuế XNK (để biết);
- Lưu: VT, CCHĐH (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1744/TCHQ-CCHĐH vướng mắc khi thực hiện Nghị định 87/2012/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.428

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209