Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1741/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 03/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 1741/VPCP-KTTH
V/v xử lý kiến nghị của Hiệp hội sản xuất kinh doanh của người tàn tật Việt Nam

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Hiệp hội sản xuất kinh doanh của người tàn tật Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Hiệp hội sản xuất kinh doanh của người tàn tật Việt Nam tại công văn số 17/VABED ngày 21/3/2007 gửi Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về việc đề nghị được cấp lại tiền thuế đã nộp ngân sách nhà nước của các cơ sở sản xuất, kinh doanh của người khuyết tật (công văn có gửi Bộ Tài chính), đề nghị Bộ Tài chính căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại công văn số 4983/VPCP-KTTH ngày 7/9/2006 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/4/2007.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Trần Quốc Toản, các Vụ: VX, TH, Website CP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b), S.13

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1741/VPCP-KTTH ngày 03/04/2007 về việc xử lý kiến nghị của Hiệp hội sản xuất kinh doanh của người tàn tật Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.945

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.118.80