Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1735/BTC-CĐKT về đăng ký áp dụng chế độ kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 1735/BTC-CĐKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thái Hùng
Ngày ban hành: 05/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1735/BTC-CĐKT
V/v đăng ký áp dụng chế độ kế toán Việt Nam

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty cổ phần chế biến thực phẩm thủy sản Kaiyo

Trả lời Công văn số 01/CV-KAIYO/2010 ngày 04/01/2010 của Quý Công ty về đăng ký áp dụng chế độ kế toán Việt Nam, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về Chế độ kế toán áp dụng: Tại mục 4 Phần I Thông tư số 122/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán và kiểm toán đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, quy định: “Đối với các doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài khi áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam nếu không có nhu cầu bổ sung, sửa đổi thì không phải đăng ký chế độ kế toán áp dụng với Bộ Tài chính”.

Theo quy định trên, trường hợp Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam mà không có nhu cầu sửa đổi, bổ sung thì không cần phải có ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính.

2. Về đơn vị tiền tệ kế toán áp dụng: Tại mục 9 Phần I Thông tư số 122/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính, quy định: “Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam… Đối với các doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động thu, chi chủ yếu bằng ngoại tệ được chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ kế toán và phải được Bộ Tài chính đồng ý bằng văn bản trước khi thực hiện”.

Theo quy định trên, đối với trường hợp của công ty nếu doanh thu và chi phí chủ yếu phát sinh bằng đồng Đô la Mỹ thì việc Công ty sử dụng đồng Đô la Mỹ làm đơn vị tiền tệ chính thức trong ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính là phù hợp. Riêng báo cáo tài chính năm nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm khóa sổ lập báo cáo tài chính.

3. Về niên độ kế toán áp dụng: Tại mục 12.1 Phần I Thông tư số 122/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính quy định: “Kỳ kế toán năm là mười hai tháng tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Trường hợp có đặc thù riêng về tổ chức hoạt động, doanh nghiệp, tổ chức được chọn kỳ kế toán năm là mười hai tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày 01 của tháng đầu quý này đến ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo đến Cục thuế địa phương”.

Theo quy định trên, kỳ kế toán năm mà Công ty lựa chọn áp dụng bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm là phù hợp. Khi thực hiện Công ty chỉ cần thông báo đến Cục Thuế địa phương về kỳ kế toán đã lựa chọn mà không cần có ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính.

4. Về kỳ kế toán năm đầu tiên: Tại mục 12.2 Phần I Thông tư số 122/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính quy định: “Trường hợp mới thành lập, kỳ kế toán năm đầu tiên tính từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm theo quy định tại điểm 12.1 nêu trên”.

Theo quy định trên, kỳ kế toán năm đầu tiên của Công ty là từ 09/12/2008 đến 31/12/2009 là phù hợp.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Tài chính, đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Cục Thuế Long An;
- Lưu: VT, Vụ CĐKT và KT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNG



Đặng Thái Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1735/BTC-CĐKT về đăng ký áp dụng chế độ kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.782
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.60.248