Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1718/TCT-CS về việc chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mở rộng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1718/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 02/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1718/TCT-CS
V/v Chính sách ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Điện tử - Điện lạnh Đa Linh
Địa chỉ: Số 37A, Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM

 

Trả lời văn bản số 05/08/DLCV ngày 16/01/2008 của Công ty TNHH Điện tử - Điện lạnh Đa Linh hỏi về ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3, mục III, phần E, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định: “ Cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế, giảm thuế TNDN cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:

3.1. Được miễn thuế 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới không thuộc ngành nghề , lĩnh vực A; không thực hiện tại địa bàn B hoặc C.

...

Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại để xác định số thuế TNDN được miễn giảm. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại thì phần thu nhập tăng thêm miến thuế, giảm thuế được xác định như sau:

Phần thu nhập tăng thêm được miễn thuế, giảm thuế

=

Phần thu nhập chịu thuế trong năm

x

Giá trị tài sản cố định đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh

Tổng nguyên giá tài sản cố định thực tế dùng cho sản xuất, kinh doanh

Tổng nguyên giá tài sản cố định thực tế dùng cho sản xuất, kinh doanh gồm: giá trị tài sản cố định đầu tư mới đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và nguyên giá tài sản cố định hiện có đang dùng cho sản xuất, kinh doanh theo số liệu cuối kỳ Bảng cân đối kế toán năm”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Điện tử - Điện lạnh Đa Linh mở rộng thêm cơ sở sản xuất tại tỉnh Bình Dương, năm 2004 chi nhánh mới chính thức đi vào hoạt động, trong khi Công ty vẫn đang hưởng chế độ ưu đãi miễn thuế, giảm thuế theo diện cơ sở mới thành lập thì công ty phải hạch toán riêng phần thu nhập thu được từ chi nhánh năm 2004 trở đi để được áp dụng hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng đối với phần thu nhập từ dự án đầu tư mở rộng tại Bình Dương.

Trường hợp công ty không hạch toán riêng được phần thu nhập mới tăng thêm do đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất của chi nhánh tại Bình Dương mang lại thì cách xác định phần thu nhập được hưởng ưu đãi do đầu tư mở rộng mang lại được xác định theo công thức quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên. Khoản thu nhập này đã được hưởng ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng thì không được xét hưởng ưu đãi theo diện thành lập mới như trụ sở chính của Công ty đang được hưởng.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Điện tử - Điện lạnh Đa Linh được biết và đề nghị Côngty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế,
- Cục Thuế TP HCM;
- Ban PC, HT, TTTĐ
- Lưu VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1718/TCT-CS về việc chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mở rộng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.383
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235