Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1713/VPCP-KTTH về việc xử lý tồn tại tài chính khi cổ phần hóa Tổng công ty May Việt Tiến do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1713/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 20/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1713/VPCP-KTTH
V/v: xử lý tồn tại tài chính khi cổ phần hóa Tổng công ty May Việt Tiến

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (công văn số 1332/TĐDMVN-CPH ngày 18 tháng 12 năm 2008) và ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 1520/BTC-TCDN ngày 10 tháng 02 năm 2009), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 121/LĐTBXH-LĐTL ngày 14 tháng 01 năm 2009) về việc xử lý tồn tại tài chính khi cổ phần hóa Tổng công ty May Việt Tiến (nay là Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đối với các khoản đầu tư tại các đơn vị thành viên, liên doanh liên kết của Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến: cho phép Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến được bù trừ giữa phần tăng và phần bị giảm giá của các khoản đầu tư dài hạn, phần chênh lệch lấy từ Quỹ dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn để bù đắp, phần Quỹ dự phòng còn lại hoàn nhập tăng vốn nhà nước.

2. Cho phép Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến được:

a) Giữ lại khoản dự phòng trợ cấp thôi việc như đề nghị của Tập đoàn Dệt May Việt Nam trong thời hạn 5 năm để chi trả cho người lao động thôi việc. Sau 05 năm, kể từ ngày chính thức chuyển thành công ty cổ phần, Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến có trách nhiệm quyết toán và nộp vào ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền còn lại chưa chi hết.

b) Giữ lại nguồn lợi nhuận sau thuế của năm 2007 số tiền là 11.011 triệu đồng (mười một tỷ mười một triệu đồng) trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày chính thức chuyển thành công ty cổ phần để giải quyết các vấn đề có liên quan đến đất đai theo thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Sau thời hạn trên, Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến có trách nhiệm quyết toán và nộp phần còn lại vào ngân sách nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTgCP;
- TCTy cổ phần May Việt Tiến;
- VPCP: BTCN, các PCN Phạm Văn Phượng, Phạm Viết Muôn, các Vụ: ĐMDN, KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1713/VPCP-KTTH về việc xử lý tồn tại tài chính khi cổ phần hóa Tổng công ty May Việt Tiến do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


893
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162