Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1711/TCT-TTr về việc xử lý đối với doanh nghiệp sử dụng hoá đơn bất hợp pháp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1711/TCT-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 02/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1711/TCT-TTr
V/v xử lý đối với doanh nghiệp sử dụng hoá đơn bất hợp pháp

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 5477/CT-KTT ngày 5/12/2007 của Cục thuế tỉnh Long An về việc xử lý đối với doanh nghiệp sử dụng hoá đơn bất hợp pháp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/. Về việc xử lý thuế đối với doanh nghiệp mua, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp:

Việc xử lý hành vi vi phạm về mua, bán và sử dụng hoá đơn bất hợp pháp được quy định tại Điều 18 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ: “Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 3,4,5,6 và 7Điều 15 của Nghị định này thì các hoá đơn đó không được kê khai để tính khấu trừ hoặc hoàn thuế giá trị gia tăng, không được tính vào chi phí khi tính thuế...”;

Tại điểm 1.3 muc III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp hoá đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật...”;

Đề nghị Cục thuế Long An xem xét sự việc cụ thể và căn cứ Luật Thuế, Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, quản lý và sử dụng hoá đơn và các hướng dẫn của Tổng cục Thuế để xử lý theo quy định của pháp luật.

2./ Về việc xử lý đối với người bán hoá đơn bất hợp pháp cho người cung cấp hàng hoá, nguyên vật liệu:

Cục Thuế Long An cần phối hợp với Công an để xử lý theo thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT/BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 23/11/2004 của Bộ Công an, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để doanh nghiệp biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế,
- Ban PC, CS, TTTĐ,HT
- Lưu VT, TTr (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1711/TCT-TTr về việc xử lý đối với doanh nghiệp sử dụng hoá đơn bất hợp pháp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.678
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78