Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1700/TCT-CS hướng dẫn cập nhật mã số thuế doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1700/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 23/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1700/TCT-CS
V/v hướng dẫn cập nhật mã số thuế doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ KH&ĐT;
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 35/ĐKKD-TT đề ngày 07/02/2013 của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc hướng dẫn cập nhật mã số thuế doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên khách sạn Ngôi sao may mắn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp và quản lý thuế tại :

- Điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

- Điểm 2.1.3 Mục II Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chinh hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

- Điểm 5 Mục IV Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế;

- Điểm 5 Mục III Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Trường hợp Doanh nghiệp tư nhân khách sạn Ngôi sao may mắn thành lập tháng 8/2007 do bà Dương Hồng Điệp làm chủ doanh nghiệp, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế với mã số thuế 0101470315. Đến tháng 5/2009, Doanh nghiệp tư nhân làm thủ tục đăng ký thuế thay đổi chủ doanh nghiệp từ bà Dương Hồng Điệp và được Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh cấp mã số thuế mới là 0309438303 ngày 20/5/2009 (theo quy định tại Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế). Từ tháng 4/2012, doanh nghiệp đã chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty TNHH. Từ thời điểm Doanh nghiệp tư nhân khách sạn Ngôi sao may mắn có chuyển đổi sở hữu đến nay chưa thực hiện các thủ tục khai quyết toán thuế đối với trường hợp chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp theo quy định.

Căn cứ các quy định của pháp luật về thuế và đăng ký doanh nghiệp hiện hành, để tránh gây xáo trộn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và thực tế doanh nghiệp, Chi cục Thuế quận 7 đang sử dụng mã số thuế 0101470315 để lập bộ quản lý thuế từ tháng 04/2012 đến nay, doanh nghiệp cũng đã nhiều lần thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mã số thuế này trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và đầu tư chỉ đạo Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh liên hệ, hướng dẫn Doanh nghiệp tư nhân khách sạn Ngôi sao may mắn (nay là Công ty TNHH một thành viên khách sạn Ngôi sao may mắn) liên hệ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục khai quyết toán thuế đối với trường hợp chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệpđể doanh nghiệp tiếp tục sử dụng mã số thuế 0101470315 như hiện nay.

Đối với mã số thuế 0309438303, do không còn được sử dụng trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Thuế quận 7 kiểm tra, nếu xác định không còn nợ các loại thuế thì hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục khai quyết toán thuế và chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và đầu tư biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục thuế quận 7;
- Vụ: PC (TCT);
- Cục CNTT (để hỗ trợ);
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1700/TCT-CS ngày 23/05/2013 hướng dẫn cập nhật mã số thuế doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.111

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.2.4
server251