Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1699/VPCP-ĐMDN về việc soạn thảo Nghị định về cổ phần hóa doanh nghiệp hoạt động công ích và đơn vị sự nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1699/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 30/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1699/VPCP-ĐMDN
V/v soạn thảo Nghị định về cổ phần hóa DN hoạt động công ích và đơn vị sự nghiệp

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Để có cơ sở pháp lý thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoạt động công ích và chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, trình Chính phủ trong tháng 7/2007 dự thảo Nghị định về cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoạt động công ích và Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, các Vụ: TH, KTTH, Ban XDPL;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b). 18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1699/VPCP-ĐMDN về việc soạn thảo Nghị định về cổ phần hóa doanh nghiệp hoạt động công ích và đơn vị sự nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.816
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118