Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1693/TCHQ-KTTT về việc xét xóa nợ thuế đối với lô hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1693/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 29/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1693/TCHQ-KTTT
V/v: Xét xóa nợ thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 1246/HQĐNg-NV ngày 26/11/2004 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng về việc đề nghị xét xóa nợ thuế đối với lô hàng nhập khẩu tại tờ khai hải quan số 99/NKD ngày 07/02/1998 của Công ty chế biến hàng xuất khẩu Nha Trang nhập khẩu ủy thác cho Doanh nghiệp vận tải biển Lê Chiến, sau khi xem xét hồ sơ và báo cáo của hải quan địa phương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Mục 2 Phần II Thông tư số 06/TTLT-TC-TCHQ ngày 15/10/1999 của liên Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan và hướng dẫn tại công văn số 1105 TC/TCT ngày 12/3/1999 của Bộ Tài chính đối với trường hợp này thì: Cơ quan cấp trên, cơ quan ra quyết định giải thể doanh nghiệp Lê Chiến chỉ đạo Ban thanh lý giải thể doanh nghiệp hoặc tổ thanh toán tài sản thực hiện việc thanh toán các khoản công nợ của doanh nghiệp Lê Chiến theo đúng thứ tự ưu tiên quy định tại Điều 39 Luật Phá sản doanh nghiệp ngày 30/12/1993Điểm 6 Mục III Thông tư số 25 TC/TCDN ngày 15/5/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục, nguyên tắc xử lý tài chính khi giải thể doanh nghiệp Nhà nước. Trường hợp giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp Lê Chiến không đủ để trả nợ khoản thuế nhập khẩu nói trên thì Cục Hải quan địa phương kết hợp với Ban thanh lý giải thể doanh nghiệp, Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước (nay là Cục Tài chính doanh nghiệp) tại doanh nghiệp kiểm tra và có văn bản (kèm theo hồ sơ) gửi Tổng cục Hải quan có ý kiến đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ hồ sơ đề nghị xóa nợ cho Công ty chế biến hàng xuất khẩu Nha Trang chưa có các tài liệu nêu trên. Do đó, để có đủ cơ sở báo cáo Bộ Tài chính xem xét đề nghị của đơn vị, yêu cầu Cục Hải quan TP. Đà Nẵng bổ sung đầy đủ hồ sơ như đã hướng dẫn tại công văn số 1105TC/TCT ngày 12/3/1999 dẫn trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Lưu VP, KTTT (4 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1693/TCHQ-KTTT về việc xét xóa nợ thuế đối với lô hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.864
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.224.52