Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 16721/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 23/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16721/BTC-TCT
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh An Giang

 

Trả lời công văn số 1042/CT-TH&DT ngày 13/10/2005 của Cục thuế tỉnh An Giang về việc hoàn thuế GTGT cho Công ty Xuất nhập khẩu An Giang, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/09/2002 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì từ ngày 1/10/2002 hàng hóa xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% phải thanh toán qua ngân hàng.

Trường hợp của Công ty XNK An Giang, hàng hóa xuất khẩu sang Campuchia trong tháng 10 và 11/2002 không thanh toán qua ngân hàng do hợp đồng xuất khẩu sang Campuchia trong năm 2002 đã ký từ đầu năm thanh toán theo phương thức bằng tiền mặt USD; công văn số 1186/NHNN-QLNH ngày 1/11/2002 của Ngân hàng Nhà nước giải thích về việc thanh toán qua ngân hàng đến ngày 20/11/2002 Công ty mới nhận được nên trước đó Công ty vẫn hiểu rằng thu tiền mặt USD có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là thanh toán qua ngân hàng.

Xét tình hình thực tế của Công ty: hàng hóa thực tế có xuất khẩu sang Campuchia trong tháng 10 và 11/2002, có đầy đủ thủ tục theo quy định tại Điểm 1.1 Mục III Thông tư số 82/2002/TT-BTC, riêng về thủ tục thanh toán thu bằng tiền mặt USD nhưng có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước, tiền có khai báo hải quan và nộp vào tài khoản ngân hàng thì Cục thuế xem xét cho phép Công ty được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với lô hàng xuất khẩu này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh An Giang biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty XNK An Giang;
- VP Bộ (đề b/c);
- Vụ Chính sách thuế;
- Lưu: VT, TCT, VT, DNNN (2b
)

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 16721/BTC-TCT ngày 23/12/2005 của Bộ tài chính về việc hoàn thuế GTGT cho Công ty Xuất nhập khẩu An Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.614

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.21.105