Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1649/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1649/TTG-ĐMDN
V/v: thí điểm Hội đồng quản trị ký hợp đồng với tổng giám đốc

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Bộ xây dựng

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (công văn số 44/TTr-BXD ngày 17 tháng 6 năm 2005, công văn số 1653/BXD-TCCB ngày 18 tháng 8 năm 2005 và Đề án kèm theo); ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 9448/BTC-TCDN ngày 27 tháng 7 năm 2005), Lao động-Thương binh và Xã hội (công văn số 2418/LĐTBXH-TL ngày 29 tháng 7 năm 2005), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5412/BKH-PTDN ngày 10 tháng 8 năm 2005), Nội vụ (công văn số 2038/BNV-CCVC ngày 11 tháng 8 năm 2005) và Ban Kinh tế Trung ương (công văn số 343 CV/BKTTW ngày 15 tháng 7 năm 2005), về thí điểm Hội đồng quản trị ký hợp đồng với Tổng giám đốc tại Tổng công ty Xây dựng Sông Hồng và Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc thực hiện thí điểm Hội đồng quản trị ký hợp đồng với Tổng giám đốc tại Tổng công ty Xây dựng sông Hồng và Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng; tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các vụ: TH, KTTH, CN, VX;
- Lưu: VT, ĐMDN (5). Tr.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1649/TTg-ĐMDN ngày 26/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm Hội đồng quản trị ký hợp đồng với tổng giám đốc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.546

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!