Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1626/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc cơ chế điều tiết lợi nhuận, chi phí trong nội bộ Tổng công ty

Số hiệu: 1626/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 08/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1626/TCT-DNNN
V/v: Cơ chế điều tiết lợi nhuận, chi phí trong nội bộ Tổng công ty

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:  Tổng công ty xăng dầu Việt Nam

 

Trả lời công văn số 449/XD ngày 30/3/2006 của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam về việc cơ chế điều tiết lợi nhuận, chi phí trong nội bộ Tổng công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước và quy chế tài chính của tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, Tổng cục Thuế đồng ý cho Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam được thực hiện cơ chế sau:

1. Về thu nhập từ kinh doanh các mặt hàng dầu:

Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam phải tính toán cụ thể kế hoạch kinh doanh các mặt hàng dầu trong năm. Trường hợp Tổng công ty kinh doanh các mặt hàng dầu bị lỗ và được Nhà nước cấp bù lỗ tập trung tại Văn phòng Tổng công ty thì toàn bộ lợi nhuận (lãi hoặc lỗ) từ hoạt động kinh doanh các mặt hàng dầu phát sinh tại các Công ty, chi nhánh, xí nghiệp tạm thời chưa kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) mà điều về Tổng công ty để thực hiện cấp bù lỗ và kê khai, nộp thuế TNDN theo đúng chế độ quy định. Tổng công ty sẽ thực hiện điều tiết lãi, lỗ các mặt hàng dầu theo cơ chế điều chuyển lợi nhuận trước thuế trong nội bộ Tổng công ty.

2. Để bảo đảm hoạt động kinh doanh xăng dầu không bị lỗ đối với một số Công ty có địa bàn kinh doanh xa cảng đầu mối tiếp nhận hàng nhập khẩu, chi phí tạo nguồn cao; Tổng công ty được thực hiện phương án cấp bù chi phí cho Công ty theo cơ chế phát hành điều chỉnh giá giao nội bộ tương ứng với số lượng xăng dầu xuất bán nội bộ, cụ thể:

Căn cứ vào số lượng, doanh thu xăng dầu thực tế xuất bán theo giá giao nội bộ Tổng công ty; định kỳ (cuối mỗi tháng, quý), Bên bán lập biên bản xác định số tiền phải điều chỉnh qua giá giao nội bộ, tương ứng với số lượng xăng dầu đã xuất bán nội bộ trong kỳ để làm căn cứ lập hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu nội bộ, giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Số tiền điều chỉnh qua giá giao nội bộ của số lượng xăng dầu đã bán được phát hành bổ sung thêm một hóa đơn tiếp theo của lần cuối cùng hoặc kỳ tiếp theo.

Trên hóa đơn điều chỉnh giá giao nội bộ của số lượng xăng dầu đã bán phải ghi đầy đủ số doanh thu giảm, số thuế GTGT giảm và kèm biên bản xác định số tiền điều chỉnh qua giá giao nội bộ (ghi rõ sê ri, số ngày các hóa đơn phải điều chỉnh).

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Xăng dầu biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Hà Nội;
- Cục Tài chính doanh nghiệp;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1626/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc cơ chế điều tiết lợi nhuận, chi phí trong nội bộ Tổng công ty

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.213

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.22.151