Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1623/TCT-CS về việc chính sách thuế áp dụng đối với Công ty cổ phần Đại lý Liên Hiệp Vận chuyển - Gemadept do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1623/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1623/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 12416/CT-TTHT ngày 3/12/2007 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế áp dụng đối với Công ty CP Đại lý Liên Hiệp Vận chuyển - Gemadept, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về văn bản quy phạm pháp luật:

Quyết định số 149/2003/QĐ-TTg ngày 21/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và cơ chế khuyến khích phát triển đội tầu biển Việt Nam được ban hành căn cứ vào Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 30/6/1990.

Khoản 2 Điều 261 Bộ Luật Hàng hải của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 40/2005/QH 11 ngày 14/6/2005 quy định: "Bộ luật này thay thế Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 1990".

Khoản 1, khoản 2 Điều 31 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 09/2003/ QH 11 ngày 17/6/2003 quy định: "Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004.

...Các quy định trước đây về thuế thu nhập doanh nghiệp trái với Luật này đều bãi bỏ".

Căn cứ quy định trên thì Quyết định số 149/2003/QĐ-TTg ngày 21/7/2003 đã hết hiệu lực thi hành. Vì vậy, ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại Quyết định số 149/2003/QĐ-TTg nêu trên không còn hiệu lực thi hành.

2. Về thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ cung ứng cho phương tiện vận tải quốc tế:

Tại điểm 1.23 d, Mục II, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định về đối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT: "Hàng hoá, dịch vụ cung ứng trực tiếp cho phương tiện vận tải quốc tế là hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh tại Việt Nam bán trực tiếp cho các chủ phương tiện vận tải quốc tế để sử dụng cho hoạt động vận tải quốc tế hoặc sử dụng trực tiếp cho phương tiện vận tải đó bao gồm:

d1- Hàng hoá, dịch vụ cung ứng để sử dụng cho hoạt động vận tải quốc tế như suất ăn, nước uống; khăn, giấy vệ sinh; dịch vụ vệ sinh phương tiện vận tải; phao, dù cứu hộ; lai dắt tàu biển, dẫn đường hạ, cất cánh tàu bay; cầu cảng; cởi buộc dây tàu biển; ống lồng tàu bay và một số hàng hoá, dịch vụ khác cung ứng trực tiếp cho vận tải quốc tế.

d2- Hàng hoá, dịch vụ cung cấp để đảm bảo hoạt động của phương tiện vận tải quốc tế như xăng, dầu, sửa chữa, sơn bảo dưỡng phương tiện vận tải và một số hàng hoá, dịch vụ khác cung ứng để đảm bảo hoạt động của phương tiện vận tải quốc tế, trừ các dịch vụ đăng kiểm, bảo hiểm, sửa chữa, sơn bảo dưỡng cung ứng trực tiếp cho phương tiện vận tải thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc phương tiện vận tải do tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê trần, thuê định hạn của tổ chức, cá nhân nước ngoài đều thuộc diện chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại phần B Thông tư này"

Theo trình bày của Công ty CP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển - Gemadept (Công ty Gemadept) tại công văn số 200/KTTV-GMD ngày 17/8/2007 thì: "Công ty Gemadept

cho Công ty A Việt Nam thuê hạn định tàu Pacific Gloria để khai thác vận tải quốc tế. Tàu đã được Công ty A đăng ký là phương tiện vận tải quốc tế. Theo hợp đồng thuê tàu hạn định, các dịch vụ cần thiết cung cấp trực tiếp cho tàu như: nước ngọt, thuyền viên, bảo dưỡng, bảo hiểm... do Công ty Gemadept chịu chi phí. Công ty Gemadept chỉ định một công ty X cung cấp trực tiếp cho tàu. Phần nhiên liệu dùng cho tàu do công ty A tự chịu chi phí".

Căn cứ hướng dẫn trên thì chính sách thuế áp dụng như sau:

- Trường hợp Công ty Gemadept (bên cho thuê tàu) thuê thuyền viên, mua nước ngọt để sử dụng cho tàu phục vụ hoạt động vận tải quốc tế của Công ty A (bên thuê tàu) thì khoản chi phí mua hàng hoá, dịch vụ này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

- Trường hợp Công ty Gemadept mua dịch vụ bảo hiểm, bảo dưỡng tàu Pacific Gloria để phục vụ trực tiếp cho hoạt động vận tải quốc tế của Công ty A thì khoản chi phí cho dịch vụ này thuộc diện chịu thuế GTGT.

- Trường hợp Công ty A trực tiếp mua nhiên liệu để sử dụng cho hoạt động của phương tiện vận tải quốc tế thì khoản chi phí mua nhiên liệu này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1623/TCT-CS về việc chính sách thuế áp dụng đối với Công ty cổ phần Đại lý Liên Hiệp Vận chuyển - Gemadept do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.590
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.175.101