Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1604TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 30/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1604TCT/DNNN
V/v: Doanh thu tính thuế GTGT và TNDN.

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng và thiết kế số 1

Công ty cổ phần xây dựng và thiết kế số 1 có công văn số 24/2005/CV-TC/TGD ngày 7/4/2005 hỏi về doanh thu tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong trường hợp: Công ty ký hợp đồng xây dựng với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong hợp đồng quy định doanh nghiệp (bên A) ứng trước 10%, 15% hoặc 20% giá trị khối lượng công trình và bên B phải xuất hóa đơn GTGT khi nhận được tiền tạm ứng, bên B đã kê khai nộp thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định hiện hành về thuế GTGT và thuế TNDN thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế GTGT và thuế TNDN là thời điểm cơ sở kinh doanh đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ cho người mua. Đối với các cơ sở xây dựng có công trình xây dựng mà thời gian thực hiện dài, việc thanh toán tiền thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao thì phải lập hóa đơn thanh toán khối lượng xây lắp bàn giao.

Điểm 15 - Chuẩn mực số 14 (Doanh thu và thu nhập khác) - Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định: “Các khoản tiền nhận trước của khách hàng không được ghi nhận là doanh thu mà được ghi nhận là một khoản nợ phải trả tại thời điểm nhận tiền trước của khách hàng”.

Căn cứ các quy định trên: Trường hợp công ty ký hợp đồng xây dựng với các doanh nghiệp nước ngoài và nhận tiền ứng trước ngay sau khi ký hợp đồng thì khoản tiền ứng trước này phải hạch toán vào nợ phải trả; khi có biên bản xác nhận khối lượng công trình hoặc hạng mục công trình xây dựng hoàn thành bàn giao giữa hai bên, Công ty hạch otán chuyển số nợ phải trả sang doanh thu để xác định doanh thu tính thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp Công ty nhận tiền tạm ứng của khách hàng theo hợp đồng xây dựng và đã xuất hóa đơn GTGT giao cho khách hàng là không đúng quy định của chế độ. Tuy nhiên, khi nhận tiền tạm ứng đơn vị đã kê khai nộp thuế GTGT thì số tiền ứng trước này không tính vào doanh thu để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà phải hạch toán theo quy định của chuẩn mực kế toán.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP.HCM
- Lưu VP(HC); DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1604 TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về việc doanh thu tính thuế GTGT và TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.598

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.15.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!