Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 16/BXD-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Chu Văn Chung
Ngày ban hành: 06/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 16/BXD-PC
V/v: trả lời tổng công ty xây dựng An Bình

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Tổng công ty xây dựng An Bình

 

Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 133/CVTCT.07 ngày 16/11/2007 của Tổng công ty xây dựng An Bình về việc khoán gọn biện pháp thi công. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.

Theo quy định tại Điều 19 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì việc lập biện pháp thi công thuộc trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

Trường hợp chủ đầu tư  đưa ra biện pháp thi công trong hồ sơ đấu thầu thì Nhà thầu thi công xây dựng công trình căn cứ vào đó để lập biện pháp thi công của mình để thực hiện và chịu trách nhiệm về an toàn, tiến độ và chất lượng công trình theo biện pháp thi công của mình.

Biện pháp  thi công đã được đưa vào hồ sơ đấu thầu nên việc thanh toán kinh phí biện pháp thi công thực hiện theo cơ chế khoán gọn phải đảm bảo nguyên tắc không vượt quá phần kinh phí cho hạng mục này trong hợp đồng.Trường hợp trong quá trình thi công nếu có phát sinh các vấn đề phức tạp (không phải do lỗi của nhà thầu gây ra) dẫn đến việc nhà thầu phải bổ sung biện pháp thi công để ứng phó kịp thời, làm phát sinh thêm kinh phí so với hợp đồng thì chủ đầu tư có trách nhiệm xem xét, chấp thuận biện pháp thi công bổ sung, giám sát thực hiện và thanh toán bổ sung khối lượng thực tế phát sinh cho nhà thầu. Nếu việc bổ sung nói trên làm vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt thì phải báo cáo người quyết định đầu tư quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban CPO Bộ NN & PTNT;
- Ban QLĐT&XD Thuỷ lợi 1;
- Lưu: PC,VP, XL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Chu Văn Chung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 16/BXD-PC ngày 06/12/2007 về việc trả lời tổng công ty xây dựng An Bình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.903
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.187.128