Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1596/VPCP-KTTH hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1596/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 12/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1596/VPCP-KTTH
V/v hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 2765/BTC-TCNH ngày 8 tháng 03 năm 2010) về việc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài của Công ty TNHH H&H tại khách sạn Pearl River (thành phố Hải Phòng), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính thông báo cho Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Công ty TNHH H&H việc bổ sung chức năng kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 1 công văn số 1490/VPCP-KTTH ngày 9 tháng 3 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ. 

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ: KH&ĐT, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, QHQT, NC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1596/VPCP-KTTH hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.088
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0