Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1591/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xây dựng và đăng ký thang lương, bảng lương trong các DN dân doanh, DN FDI

Số hiệu: 1591/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Hằng
Ngày ban hành: 15/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1591/LĐTBXH-TL
V/v: xây dựng và đăng ký thang lương, bảng lương trong các DN dân doanh, DN FDI

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:

 -Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ
 -Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian vừa qua tình hình tổ chức thực hiện Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương và các Thông tư hướng dẫn số 13/2003/TT-BLĐTBXH, số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 tại các doanh nghiệp cho thấy việc xây dựng thang lương, bảng lương làm cơ sở để ký kết hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể, xác định quỹ lương, trả lương và giải quyết các chế độ khác cho người lao động và đăng ký thang lương, bảng lương với cơ quan lao động địa phương mới chỉ có một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp chấp hành, còn phần lớn các doanh nghiệp chưa chấp hành. Việc không chấp hành này đã dẫn tới tình trạng người sử dụng lao động tùy tiện trong việc trả lương, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác theo pháp luật lao động quy định đối với người lao động, gây ra các vụ tranh chấp lao động và xảy ra các cuộc đình công. Tình hình này có phần thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương chưa thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến pháp luật lao động, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

Để khắc phục và phòng ngừa tình trạng trên, nhằm thực hiện nghiêm chỉnh Nghị định số 114/2002/NĐ-CP nêu trên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các Vụ, Cục có liên quan, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố thực hiện các công việc sau:

1. Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/2006/CT-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo và chấp hành pháp luật lao động trong doanh nghiệp, trong đó tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động trong doanh nghiệp, các quy định về mức lương tối thiểu, xây dựng thang lương, bảng lương để doanh nghiệp hiểu rõ và thực hiện đúng quy định;

2. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn phương pháp xây dựng thang lương, bảng lương cho các doanh nghiệp, trước hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

3. Tổ chức tiếp nhận việc đăng ký thang lương, bảng lương của doanh nghiệp;

4. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn, phát hiện và xử phạt nghiêm những doanh nghiệp không xây dựng và đăng ký thang lương, bảng lương theo đúng quy định.

5. Hàng quý tổng hợp tình hình thực hiện việc xây dựng và đăng ký thang lương, bảng lương báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện đúng yêu cầu trên./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí Thư TW Đảng (để báo cáo);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Quốc hội;
- Sở Lao động – TB&XH;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố;
- Lưu: VP, Vụ TLTC (3).

BỘ TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Hằng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1591/LĐTBXH-TL ngày 15/05/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xây dựng và đăng ký thang lương, bảng lương trong các DN dân doanh, DN FDI

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.896

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250