Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1585/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Thiết bị điện Ngũ Phúc liên quan đến kết quả giám định mặt hàng thép

Số hiệu: 1585/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 14/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1585/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN NGŨ PHÚC LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH MẶT HÀNG THÉP

Kính gửi:  Cục hải quan thành phố Hải Phòng

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 948/HQHP.PNV ngày 06.02.2006 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng báo cáo về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Thiết bị điện Ngũ Phúc liên quan đến kết quả giám định mặt hàng thép, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Do kết quả giám định giữa Trung tâm phân tích phân loại Miền Bắc và Công ty giám định Việt Hà không thống nhất, do đó, căn cứ điểm 4.3, mục 4 công văn số 3991/TCHQ-GSQL ngày 26.8.2004, đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng trao đổi với hai đơn vị trên về kết quả phân tích.

Trường hợp hai đơn vị không thống nhất ý kiến, Cục Hải quan Hải Phòng cùng Công ty lấy mẫu, thống nhất lựa chọn cơ quan giám định chuyên ngành phù hợp trên cơ sở công bố của đơn vị giám định đó đối với mặt hàng thép để yêu cầu phân tích, đảm bảo có được kết quả chính xác phục vụ cho công tác áp mã tính thuế.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1585/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Thiết bị điện Ngũ Phúc liên quan đến kết quả giám định mặt hàng thép

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.357

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60