Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1576/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh hình thức sắp xếp một số công ty nhà nước

Số hiệu: 1576/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 27/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1576/VPCP-ĐMDN
V/v: Điều chỉnh hình thức sắp xếp một số công ty nhà nước

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi: -Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 721/UB-CNN ngày 10 tháng 2 năm 2006; Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý:

- Cổ phần hóa Công ty Dịch vụ dầu khí, Nhà nước giữ cổ phần chi phối.

- Cổ phần hóa Công ty Quảng cáo trẻ, Nhà nước giữ cổ phần không chi phối hoặc không giữ cổ phần.

- Bán đấu giá trong năm 2006: Công ty Vật tư thể dục thể thao và Xí nghiệp Khai thác dịch vụ thủy sản.

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh căn cứ thực trạng của doanh nghiệp và quy định hiện hành, quyết định giải thể hoặc thực hiện phá sản đối với Nông trường Láng Le, Công ty Vận tải Sông Sài Gòn và Công ty Xây dựng giao thông Sài Gòn.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xây dựng phương án cơ cấu lại các Công ty: Quản lý kinh doanh nhà, Quản lý nhà Quận 1, Quản lý và Phát triển nhà Quận 5 báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- PTTg Nguyễn Tấn Dũng;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Dtu, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- VPCP: BTCN các PCN, Các vụ: TH, KTTH, Vụ IV;
- Lưu VT, ĐMDN (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1576/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh hình thức sắp xếp một số công ty nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.239
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200