Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1575/TCT-TNCN về việc giải đáp vướng mắc về chế độ phụ cấp khu vực, trợ cấp thu hút tại Công ty liên doanh mía đường Tate&Lyle do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1575/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 23/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1575/TCT-TNCN
V/v: Giải đáp vướng mắc về chế độ phụ cấp khu vực, trợ cấp thu hút

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 440/CT-Ktr1 ngày 03/4/2008 của Cục thuế tỉnh Nghệ An về một số vướng mắc trong việc thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút tại Công ty liên doanh mía đường Tate&Lyle. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Tại Điều 2 Pháp lệnh số 14/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập cao (gọi tắt là thuế thu nhập cá nhân) và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định thì khoản phụ cấp khu vực; phụ cấp thu hút không thuộc thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

2/ Căn cứ quy định tại điểm 1 Mục II Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT/BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/1/2005 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban dân tộc hướng dẫn việc thực hiện chế độ phụ cấp thu hút.

Căn cứ quy định tại điểm 2a mục II Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT/BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 5/1/2005 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban dân tộc hướng dẫn việc thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

Theo đó, mức phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được xác định theo mức quy định tại điểm 1 Mục II Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT/BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/1/2005 và điểm 2a Mục II Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT/BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 5/1/2005 nêu trên.

Trường hợp Công ty liên doanh mía đường Tate&Lyle hoạt động trên địa bàn huyện Quỳ Hợp là địa bàn khó khăn chưa được chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền quyết định phụ cấp thu hút thì chưa được tính chế độ phụ cấp thu hút.

Việc tính các khoản phụ cấp khu vực và phụ cấp thu hút áp dụng trên tổng thu nhập và giảm trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tại Công ty mía đường Tate & Lyle là không chính xác. Các khoản chi trả phụ cấp khu vực vượt mức và phụ cấp thu hút chưa đúng chế độ quy định tại các Thông ty liên tịch số 10/2005/TTLT/BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/1/2005 và Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT/BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 5/1/2005 nêu trên phải tổng hợp vào thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Nghệ An biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1575/TCT-TNCN về việc giải đáp vướng mắc về chế độ phụ cấp khu vực, trợ cấp thu hút tại Công ty liên doanh mía đường Tate&Lyle do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.689
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6