Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1564/LĐTBXH-LĐTL về việc trả trợ cấp thôi việc cho người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1564/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Xuân Thành
Ngày ban hành: 13/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI 

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1564/LĐTBXH-LĐTL
V/v trả trợ cấp thôi việc cho người lao động.

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

Công ty Trách nhiệm hữu hạn liên doanh Khách sạn PLAZA
(số 1604, tầng 16 cao ốc văn phòng, 17 Lê Duẩn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 068/PLAZA-09 ngày 27/4/2009 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn liên doanh Khách sạn PLAZA về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ về bảo hiểm thất nghiệp, kể từ ngày 01/01/2009, khi người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ không được tính để hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm. Do đó, thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người lao động là thời gian làm việc thực tế tính đến ngày 31/12/2008.

2. Khi chấm dứt hợp đồng lao động theo Điểm a Khoản 2, Mục III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động thì người lao động được nhận trợ cấp thôi việc theo Điều 42 Bộ luật lao động. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. Như vậy, khi chấm dứt hợp đồng lao động thì doanh nghiệp mới có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động. Công ty không được tiến hành chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động hiện đang còn làm việc trong công ty. Đối với trường hợp người lao động mất việc do thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ thì người lao động được nhận trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung năm 2006.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời, đề nghị Công ty thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Xuân Thành

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1564/LĐTBXH-LĐTL về việc trả trợ cấp thôi việc cho người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.202
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.13.175