Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1553/TCT-DNNN về việc khai khấu trừ thế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn quá thời hạn 3 tháng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1553/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Trọng Hiệp
Ngày ban hành: 23/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 1553/TCT-DNNN
V/v: Khấu trừ thuế GTGT quá hạn

Hà Nội, ngày 23 tháng 04  năm 2007

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Cà Mau
- Công ty CP chế biến thủy sản và XNK Cà Mau
- Bưu điện tỉnh Cà Mau

 

Trả lời công văn số 76/CT-QLDN1 ngày 16/1/2007 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn quá thời hạn 3 tháng của Công ty CP chế biến thủy sản và XNK Cà Mau và Bưu điện tỉnh Cà Mau. Về việc này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Để có đủ căn cứ xem xét giải quyết việc khấu trừ thuế đầu vào đối với hóa đơn GTGT kê khai trễ hạn của Công ty CP chế biến thủy sản và XNK Cà Mau và Bưu điện tỉnh Cà Mau trong trường hợp xác định chậm kê khai do nguyên nhân khách quan và bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Công ty CP chế biến thủy sản và XNK Cà Mau và Bưu điện tỉnh Cà Mau đã kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra theo quy định. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Cà Mau kiểm tra, xác nhận đối với hóa đơn, chứng từ liên quan đến hóa đơn GTGT đầu vào trễ hạn của 2 đơn vị nêu trên để lập hồ sơ theo hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/1/2006 của Bộ Tài chính và gửi về Tồng cục Thuế để xem xét giải quyết.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Cà Mau biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, DNNN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ THUẾ DNNN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Trọng Hiệp

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1553/TCT-DNNN về việc khai khấu trừ thế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn quá thời hạn 3 tháng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.088
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122