Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1549/VPCP-ĐMDN về việc cổ phần hóa Tập đoàn Dệt may Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1549/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 12/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1549/VPCP-ĐMDN
V/v cổ phần hóa Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (công văn số 203/TBDMVN-HĐQT ngày 03 tháng 3 năm 2008 ) về việc cổ phần hóa Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý với đề nghị của Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Tờ trình nói trên. Tập đoàn Dệt May Việt Nam khẩn trương xây dựng kế hoạch và Phương án cổ phần hóa theo quy định hiện hành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tập đoàn Dệt May Việt Nam và các cơ quan có liên biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Nội vụ, KH&ĐT, Tư pháp, LĐ-TB&XH;
- Ban CĐ ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: CN, TH, KTTH, Website CP;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1549/VPCP-ĐMDN về việc cổ phần hóa Tập đoàn Dệt may Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.180
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255