Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1540/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 16/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1540/TTg-QHQT
V/v Dự án hỗ trợ Công ty cấp nước Đà Nẵng sử dụng tài trợ của CP Hà Lan.

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7407/BKH-KTĐN ngày 10 tháng 10 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án "Hỗ trợ quản lý của Chính phủ Hà Lan và Vitens Evides International cho Công ty cấp nước Đà Nẵng" do Chính phủ Hà Lan và Công ty Vitens Evides International (Hà Lan) viện trợ không hoàn lại trong khuôn khổ Chương trình Đối tác công tư (PPP) trị giá 2.439.201 Euro; vốn đối ứng do chủ dự án đóng góp bằng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi công hàm chính thức đề nghị Chính phủ Hà Lan tài trợ cho dự án.

3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng lưu ý các khuyến nghị trong công văn nêu trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện nội dung văn kiện dự án và phê duyệt theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc, Vụ: CN, Website CP, Vụ TH;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1540/TTg-QHQT ngày 16/10/2007 về việc dự án hỗ trợ Công ty cấp nước Đà Nẵng sử dụng tài trợ của Chính phủ Hà Lan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.645

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.143.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!