Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1536/BCT-XNK năm 2019 về trả lời Đơn đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ của doanh nghiệp do Bộ Công Thương ban hành

Số hiệu: 1536/BCT-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 11/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1536/BCT-XNK
V/v trả lời Đơn đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Ông Bùi Tiến Quảng
Địa chỉ: Khu Tràng Vỹ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Bộ Công Thương nhận được Đơn đề nghị ghi ngày 23 tháng 8 năm 2018 của ông Bùi Tiến Quảng (căn cước công dân s 022083004268 do Cục Cảnh sát Đăng ký, qun lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 18 tháng 6 năm 2018) về việc hoàn trả tiền ký quỹ 2 tỷ đồng của Công ty TNHH Tuấn Đông tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh.

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Công ty TNHH Tuấn Đông đã được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận mã số tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh số 54/BCT-XNK(MS-TNTX) ngày 03 tháng 8 năm 2011 theo quy định tại Thông tư số 21/2011/TT-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh, có hiệu lực đến ngày 30 tháng 6 năm 2014. (Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận mã s kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh thể hiện người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Bùi Tiến Quảng, số chứng minh thư nhân dân s100733093 ngày 13 tháng 02 năm 1998 do Công an tỉnh Quảng Ninh cấp).

Trên cơ sở văn bản xác nhận của các cơ quan có liên quan về kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh của Công ty TNHH Tuấn Đông, Bộ Công Thương chấp thuận cho Công ty TNHH Tuấn Đông được hoàn trả số tin ký quỹ 2 tỷ đng tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh.

Bộ Công Thương đề nghị ông Bùi Tiến Quảng liên hệ với Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn thực hiện thủ tục hoàn trả số tiền ký quỹ cho doanh nghiệp theo quy định.

Bộ Công Thương thông tin để ông Bùi Tiến Quảng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG




Trần Quốc Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1536/BCT-XNK năm 2019 về trả lời Đơn đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ của doanh nghiệp do Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


573

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75