Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1535/TTg-ĐMDN về phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước thuộc UBND tỉnh Tuyên Quang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1535/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 28/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1535/TTg-ĐMDN
V/v phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước thuộc UBND tỉnh Tuyên Quang  

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (công văn số 34/TTr-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009) về việc phê duyệt Phương án sắp xếp các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc tỉnh quản lý, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trước Quý II năm 2010 các công ty nhà nước sau:

- Công ty Lâm nghiệp Chiêm Hóa;

- Công ty Lâm nghiệp Tuyên Bình;

- Công ty Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi;

- Công ty Lâm nghiệp Yên Sơn;

- Công ty Lâm nghiệp Sơn Dương.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo việc chuyển đổi này theo quy định hiện hành và tiếp tục thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các công ty nói trên và các Công ty: Xổ số kiến thiết Tuyên Quang, Quản lý và Xây dựng phát triển đô thị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, LĐTB&XH;
- Ban Chỉ đạo ĐM & PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Nguyễn Sinh Hùng  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1535/TTg-ĐMDN ngày 28/08/2009 về phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước thuộc UBND tỉnh Tuyên Quang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.092

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.239.91