Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1521/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc trích khấu hao tài sản cố định đối với trường hợp của Công ty cổ phần dịch vụ và kinh doanh nhà

Số hiệu: 1521/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1521/TCT-PCCS

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ KINH DOANH NHÀ

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

 

Trả lời công văn số 539/CT-THDT ngày 17/3/2006 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa hỏi về việc trích khấu hao tài sản cố định đối với trường hợp của Công ty cổ phần dịch vụ và kinh doanh nhà, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC có quy định: Các Khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế: "Chi phí khấu hao TSCĐ sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ.

1.1. TSCĐ được trích khấu hao vào chi phí hợp lý phải đáp ứng các Điều kiện sau:

a. TSCĐ sử dụng vào sản xuất, kinh doanh.

b. TSCĐ phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh TSCĐ thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh.

c. TSCĐ phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần dịch vụ và kinh doanh nhà có mua căn nhà số 705A Lê Hồng Phong, Nha Trang để sử dụng vào sản xuất kinh doanh nhưng căn nhà này chưa được sang tên công ty để thuộc quyền sở hữu của công ty do vậy tài sản cố định này chưa đủ Điều kiện để được trích khấu hao vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công văn này thay thế công văn số 07/TCT-DNK ngày 3/1/2006 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1521/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc trích khấu hao tài sản cố định đối với trường hợp của Công ty cổ phần dịch vụ và kinh doanh nhà

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.457
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210