Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1521/NHNN-QLNH năm 2019 về thanh toán hợp đồng ngoại thương do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1521/NHNN-QLNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Nguyễn Ngọc Cảnh
Ngày ban hành: 13/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1521/NHNN-QLNH
V/v thanh toán hợp đồng ngoại thương

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng đại diện Công ty
BIOPHARM CHEMICALS Co., LTD tại TP Hồ Chí Minh

Liên quan đến kiến nghị về thanh toán hợp đồng ngoại thương của Văn phòng đại diện của Công ty BIOPHARM CHEMICALS Co., LTD (BIOPHARM) tại TP Hồ Chí Minh gửi trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam có ý kiến như sau:

- Điều 30 Nghị định 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam quy định về nội dung hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài thực hiện chức năng văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại, không thực hiện các hoạt động kinh doanh.

- Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 16/2014/TT-NHNN ngày 01/08/2014 hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép (Thông tư 16) quy định các nội dung thu ngoại tệ trên tài khoản ngoại tệ của người không cư trú là tổ chức, trong đó bao gồm: “Thu ngoại tệ chuyển khoản hoặc nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản đối với các trường hợp được thu ngoại tệ trong nước theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam”.

- Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 16 quy định các nội dung thu bằng đng Việt Nam trên tài khoản đng Việt Nam của người không cư trú là tổ chức, trong đó bao gồm “Thu chuyển khoản từ việc cung ứng hàng hóa, thu nhập từ lương, phụ cấp, thu các loại phí và các nguồn thu hợp pháp khác bằng đng Việt Nam”.

Căn cứ vào các quy định pháp luật nêu trên, Văn phòng đại diện của công ty BIOPHARM không được thực hiện các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, do đó, không phát sinh các nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh tại Việt Nam để chuyển vào tài khoản thanh toán của Văn phòng đại diện của công ty BIOPHARM.

Ngoài ra, đối với việc sử dụng tài khoản ngoại tệ, theo quy định về hạn chế sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam, các giao dịch thanh toán giữa người cư trú và người không cư trú trên lãnh thổ Việt Nam không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ một số trường hợp được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Như vậy, Văn phòng đại diện của Công ty BIOPHARM không được sử dụng tài khoản thanh toán của văn phòng để nhận tiền của các công ty Việt Nam thanh toán theo chđịnh của Công ty BIOPHARM tại Thái Lan.

Như vậy, Văn phòng đại diện của Công ty BIOPHARM không được sử dụng tài khoản thanh toán của văn phòng để nhận tiền của các công ty Việt Nam thanh toán theo chỉ định của Công ty BIOPHARM tại Thái Lan.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để Văn phòng đại diện Công ty BIOPHARM CHEMICALS Co., LTD tại TP HCM biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTĐ Nguyễn Thị H
ng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ; (để p/h)

- VCCI; (để p/h)
- PNCTH-VP NHNN; (để p/h)
- Lưu VP, QLNH3.

TL. THỐNG ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI

Nguyễn Ngọc Cảnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1521/NHNN-QLNH năm 2019 về thanh toán hợp đồng ngoại thương do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


245

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.200.93