Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1520TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1520TCT/DNK
V/v: Miễn, giảm thuế TNDN đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt.

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

Trả lời Công văn số 153/CT-THDT ngày 15/4/2005 của Cục Thuế hỏi về việc xét miễn, giảm thuế TNDN theo diện cơ sở SX mới thành lập cho Công ty TNHH Tín Đạt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ nguyên tắc phân ngành kinh tế quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 143 TCTK/PPCĐ ngày 22/12/1993 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân thì: Hoạt động xây dựng bao gồm chuẩn bị mặt bằng; xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình; lắp đặt trang thiết bị cho công trình xây dựng; hoàn thiện công trình xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng hoặc thiết bị phá dỡ có kèm người điều khiển.

Tại Công văn số 2911 TC/TCT ngày 19/7/2000 của Bộ Tài chính về việc miễn giảm thuế TNDN quy định: “Hoạt động xây dựng là hoạt động sản xuất vật chất”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Tín Đạt thành lập năm 2003, trong năm 2004 thực hiện việc “Cải tạo mạng cáp ngọn Huyện Trà Ôn” theo hợp đồng ký với Công ty điện báo điện thọai - Bưu điện tỉnh Vĩnh Long, nếu công ty đồng thời đảm bảo các điều kiện về mới thành lập thì Công ty được xét miễn, giảm thuế TNDN từ việc cải tạo mạng cáp ngọn Huyện Trà Ôn theo quy định tại Điểm 1.1, Mục III, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP (HC), DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1520 TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc xét miễn, giảm thuế TNDN theo diện cơ sở SX mới thành lập cho Công ty TNHH Tín Đạt

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.466

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!