Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1516/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với hàng tạm nhập, tái xuất để cung ứng cho khách du lịch trên tàu biển của Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Hàng hải KTA Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1516/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-----

Số: 1516/TCHQ-GSQL
V/v: Hàng TNTX của Công ty TNHH TM & DV hàng hải VN

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi:

Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 814/HQTP-NV ngày 28/3/2005 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc làm thủ tục hải quan đối với hàng tạm nhập, tái xuất để cung ứng cho khách du lịch trên tàu biển của Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Hàng hải KTA Việt Nam, Tổng cục có ý kiến như sau:

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp cho Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Hàng hải KTA Việt Nam thì Công ty được tạm nhập thực phẩm và tái xuất để cung ứng cho tàu SEBOURNE SPIRIT trong thời gian neo đậu tại cảng Việt Nam, phục vụ cho khách du lịch trên tàu.

Căn cứ Điều 7 Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 7/9/2004 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm thì thực phẩm tạm nhập, tái xuất không phải kiểm tra y tế. Riêng thuốc lá thuộc danh mục mặt hàng cấm nhập ban hành kèm theo Quyết định số 46/2001/QĐ-CP ngày 04/4/2001 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu phải có văn bản cho phép của Bộ Thương mại.

Về thủ tục hải quan: Công ty được mở tờ khai phi mậu dịch theo loại hình tạm nhập tái xuất có thời hạn. Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh hướng dẫn thủ tục hải quan cho Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi hàng nhập để thực hiện, trên tờ khai phải ghi rõ thời gian tạm nhập và tái xuất, đồng thời phải có biện pháp giám sát chặt chẽ hàng hóa tạm nhập, đảm bảo hàng được tái xuất toàn bộ lên tàu, không thẩm lậu vào nội địa.

Tổng cục trả lời để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn cho Công ty biết để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TCHQ;
- Công ty TNHH TM & DV Hàng hải VN (thay trả lời)
- Lưu VT (GSQL – 2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1516/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với hàng tạm nhập, tái xuất để cung ứng cho khách du lịch trên tàu biển của Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Hàng hải KTA Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.912
DMCA.com Protection Status

IP: 34.230.84.215