Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1514/UB-VX về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 16/2005/CT-UB về chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1514/UB-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Thị Thanh Hằng
Ngày ban hành: 12/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1514/UB-VX
V/v: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 16/2005/CT-UB về chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn Hà Nội

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2006

 

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố,
- Đ/c Giám đốc các sở, ban, ngành Thành phố,
- Đ/c Lãnh đạo các đoàn thể Thành phố,
- Đ/c Chủ tịch UBND quận, huyện.

 

Trong thời gian vừa qua, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận huyện, đặc biệt là lực lượng Công an Thành phố và các cấp đã đồng loạt ra quân đấu tranh triệt phá hàng loạt các tụ điểm vi phạm, tiêu cực trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn Hà Nội.

Để đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và năm APEC 2006, UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể Thành phố, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận huyện, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/2005/CT-UB ngày 7/6/2005 của UBND Thành phố về chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn Hà Nội, tập trung vào các nội dung sau:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố: Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đấu tranh phòng chống ma túy, các tệ nạn xã hội và Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 16/2005/CT-UB ngày 7/6/2005 của UBND Thành phố.

2. Sở Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với Công an Thành phố, UBND quận, huyện và các đơn vị có liên quan:

- Tổ chức lực lượng kiểm tra, thanh tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn vi phạm quy định của pháp luật. Đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm thì phải kiên quyết tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp có dấu hiệu phạm tội, chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Chỉ đạo xây dựng quy hoạch các loại hình dịch vụ văn hóa từng quận, huyện và Thành phố báo cáo UBND Thành phố xong trước ngày 30/6/2006.

3. Công an Thành phố: Chủ động nắm tình hình, điều tra cơ bản và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để phát hiện điều tra, triệt xóa các điểm tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp (thuốc lắc) và hoạt động tệ nạn xã hội trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa.

4. UBND quận, huyện: Tổ chức các đợt tuyên truyền giáo dục nhân dân tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, phát giác, ngăn chặn và đấu tranh với các hành vi vi phạm. Nêu cao trách nhiệm của từng gia đình trong việc quản lý, giáo dục con, em không tham gia vào tệ nạn ma túy và tệ nạn xã hội.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện tiếp tục triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả với UBND Thành phố.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Thành ủy, TTHĐND TP. (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND Thành phố.
- Ban Tuyên giáo Thành ủy.
- Như trên.
- Các Quận, Huyện ủy.
- V1, V3, Vx, TH.
- Lưu

T.M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Thanh Hằng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1514/UB-VX về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 16/2005/CT-UB về chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.146
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.23.160